Münâcâtü’l-Kur’ân

Çok parlak ve çok kıymettar ve sevabı çok yüksek ve Kur’an’ın harika belagatindeki icazın lem’alarını taşıyan emsalsiz bir münacattır. Bu Ramazan-ı Şerifin bize bir hediyesidir. (hâşiye) Kuran okurken şehid edilen Osman-ı Zinnü-reyn’in (r.a.) pek şirin ve hârika ve cevherlerin zengin bir hazinesi ve ümmete bir yadigârı ve eseridir ki: İmam-ı Ali (r.a.) onun kıymetini ve mucizelerin ışıklarını gösterdiğini tam tasdik ve takdir ederek ona bir râvî olmuş ve fevkalâdeliğini ilân etmiş.

HAŞİYE: Yirmi senedir her Ramazan’ın Risâle-i Nur’a bir hediyesi bulunduğu gibi, otuz seneden beri benim yanımda ve ara sıra okuduğum bu münacat-ı Kur’âniyye bu Ramazan’ın hediyesidir diye ihtar edildi. Nurların me’hazı ve üstadı olan matbu Hizbü’l-Muazzam-ı Kur’ânînin âhirine ilhak edilecek. Bu münacat aynen Cevşen ve Celcelûtiye gibi gayet kudsîdir. Ve ayetlerin sarih lâfızlarını alması cihetiyle onlardan daha yüksektir.

Said Nursî

OKUMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN.